Albert Einstein var ikke spesielt skoleflink

Einstein fikk ikke spesielt gode karakterer på skolen, og etter eksamen fikk han ikke jobb på universitetet slik han ville.

Albert Einstein er født 14. mars 1879, i Ulm i Tyskland.  Han regnes som en av de mest betydningsfulle fysikere på 1900-tallet og har formulert både den spesielle og den generelle relativitetsteorien. Begge disse teoriene ligger fortsatt til grunn for mye av dagens fysikk og astrofysikk. I 1921 fikk han den prestisjetunge nobelprisen i fysikk for sin forklaring av fotoelektrisk effekt – en prosess der elektrisk ladde partikler frigjøres fra et stoff når det utsettes for elektromagnetisk stråling.

Liker du dette og ønsker å lese mer? Bestill abonnement på Ny Vitenskap.

NV_0815-v8-kopi-54