Hva når kull, olje og gass er oppbrukt?

Klikk på bildet for å se hele grafikken!

Vi har allerede gjort mange funn i jakten på en realistisk, fornybar energikilde, og vi vil gjøre mange flere i takt med at vitenskapen og teknologiutviklingen gjør nye framskritt.

Dette har også Barack Obama fått med seg:

Vi er allikevel langt fra målet, og fornybar energi utgjør bare 10–20 prosent av energi- produksjonen vår. Store hindre som kostnadsnivaå og effektivitet gjør at vi fortsatt er avhengige av kull, olje og gass for å holde oss varme.

Som med all ny teknologi vil nok kostnadene minke og effektiviteten øke over tid, men hvilke andre problemstillinger er det forskerne står overfor i sin utvikling av grønn energi?

Du kan lese hele temaserien i den siste utgaven av Ny Vitenskap!

Uten navn

ny vitenskap energioppslagenergi2