Hvorfor blir du sinna?

Slapp av, det er helt naturlig.
Sinne er en av de seks universelle grunnfølelsene mennesker opplever – i tillegg til lykke, frykt, sorg, avsky og overraskelse.
Følelsene våre er underbevisste, fysiske reaksjoner på det vi opplever. Vi bruker hjernebarken til å tenke logisk og ta fornuftige beslutninger, mens følelsene våre kontrolleres av det limbiske system.
Dette er en gruppe strukturer lengre ned i hjernen, i det mange kaller den primitive regionen, reptilhjernen.
Nettverket av nevroner er sofistikert og kontrollerer instinkter og følelser som frykt og raseri. Det å bli sint er en instinktiv forsvarsmekanisme mot fare og trusler, enten mot oss selv, våre eiendeler eller noen vi er glad i.
sinna2
I det limbiske system (bildet til venstre) ligger amygdala, en del av hjernen som inneholder våre lagrede, emosjonelle minner.
Sinne er et slags primitivt selvoppholdelsessystem, og det er det limbiske systemet som setter i gang de naturlige instinktene våre.Når du blir redd, vil flykt-eller-kjemp-responsen settes i gang automatisk. Hendelsen aktiverer amygdala, og det frigjøres automatisk hormoner som adrenalin for å forberede kroppen på handling.Fordi sinne kontrolleres av følelsessenteret i hjernen og ikke i områdene som bedriver logisk tenkning, hender det at du ikke klarer å kontrollere handlingene dine eller det du sier.Sinne kan vise seg på flere måter, ansiktsutrykket forandrer seg, stemmen blir høyere, og atferden blir mer
aggressiv.Vi kommuniserer vårt sinne slik at andre kan oppfatte det og respondere.Vil du lese flere småsaker? Bestill abonnement på Ny Vitenskap.