Hydrogenbiler: Framtidens drivstoff

Gassdrevne biler med nullutslipp blir snart en selvfølge på veiene.

Tro det eller ei, hydrogendrevne biler har eksistert i flere tiår. Men etter hvert som vi har begynt å ane slutten på råolje­reservene, har bilprodusentene satt fart på forsøkene der de bruker andre drivstofftyper. Først nå har hydrogenteknologien utviklet seg til en gangbar løsning for serieproduserte biler.

Hydrogendrevne biler med brenselceller betraktes som et miljøvennlig alternativ for framtidens bilisme. Hydrogendrift består i at hydrogen og oksygen under høyt trykk forbindes kjemisk og utvikler strøm. Oksygenet til denne reaksjonen hentes fra atmosfæren, men hydrogenet lagres i store tanker som sitter nederst i bilen og holder tyngdepunktet lavt nede. Det er viktig for bilens stabilitet og gir gode kjøreegenskaper.

Les hele artikkelen

NV_0815-v8-kopi-72