Et spent team fra Vitensenteret fikk nylig celebert besøk. Som en del av kronprinsparets program under Starmus-festivalen besøkte de Vitensenteret i Trondheim.

Tekst/foto: Line Therkelsen, Maria Hammerstrøm

Vitensenteret i Trondheim har arbeidet med å øke interessen og forståelsen for realfag siden 1987. Det er et av ti vitensentre i Norge der barn i alle aldre får leke og lære, bygge og erfare seg fram til forståelse og innsikt.

På vitensentrene er det Starmus hele året forteller direktør for Vitensenteret, Arnfinn S. Rokne til kronprinsparet som får møte fire unge gutter og ei jente fra Talentsenteret i realfag. Elevene deltar i et pilotprosjekt der de får større faglige utfordringer i matematikk og realfag gjennom arbeid med egne prosjekter og i samarbeid med hverandre. – De kommer ikke her for å regne 50 ekstra oppgaver i matematikk, forteller Rokne. Kronprinsparet lytter oppmerksomt på Roknes visjoner for vitensenteret og utviklingen av realfag i skolen. De spisset også ørene da elevene fortalte om sitt prosjekt: Reis i tid! – Vi prøver å vise hvordan hastighet og tyngdekraft påvirker hvordan man kan reiser i tid, forteller Njål Sørland (16).

– Så dere har brukt relativitetsteorien? spør kronprins Haakon, tydelig imponert over de unge realfagstalentenes prosjekt.

Deretter bærer det ned i kjelleren til Trigger-oppfinnerverksted. Dette er et verksted der publikum kan arbeide med egne prosjekter. Her utfordres kreativiteten gjennom teknologi og design. Man kan lære å bruke laserkutter, 3D-printer og annet verktøy. På Trigger-verkstedet møtte kronprinsparet fem jenter fra 5. og 3. trinn på Kattem skole. Kronprinsparet stilte nysgjerrige spørsmål mens jentene fortalte at de hadde laget en fjernkontroll der man kunne finne igjen ting man hadde mistet, bestille hva som helst og skru av og på lys og TV.

Talentsenter i realfag er et pilotprosjekt fra Utdanningsdirektoratet som fire vitensentre er med på. Prosjektet skal gi talentfull ungdom fra 7. trinn til VG2 en arena for tverrfaglig fordypning, en møteplass der de kan møte likesinnede, utvikle evnen til samarbeid og få dybdelæring innen realfag.

Kronprinsparet ble utfordret med Prosjekt Fantasi. En lek med ord der kronprinsen fikk trekke flere ord som han skulle sette sammen som inspirasjon til skaperglede. Det var først da kronprinsessen engasjerte seg i aktiviteten at de fant fram til de kreative løsningene.

– Det er akkurat slik det er lagt opp, forteller pedagogisk leder for vitensenteret, Eva Hofstad Hagen. – Her finner du ingen svar alene, man må samarbeide for å få de gode løsningene.

Kronprinsparet var også innom butikken på vitensenteret der de blant annet kjøpte Rubiks kube til barna.

Sterk satsing på realfag
Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik, forteller at Trondheim kommune satser seriøst på realfag i skolen. Over en treårs-periode har alle skoler fått midler til å kjøpe undervisningsmateriell og flere skoler har egne realfagsrom. Alle elever på 9. trinn deltar i et todagers oppdrag som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden, et opplegg som i tillegg innebærer for- og etterarbeid på skolen. Satsingen som Trondheim kommune gjør innen realfag, viser at gode resultater kan oppnås der det støttes av politisk vilje.

Direktør for Vitensenteret, Arnfinn S. Rokne, ga kronprinsparet en innføring i hvordan de jobber for å øke forståelsen for realfag blant de unge.
Elevene fra Talentsenteret imponerte med sitt prosjekt ”Reis i Tid!”
Njål Sørland viste og forklarte hvordan de har jobbet med prosjektet.
Nede i Trigger-oppfinnerverksted var jentene fra Kattem skole travelt opptatt med prosjektet sitt.
Hedda Grønskag Johansen, Erika Sofie Giske Johansen og Julie Hofstad Hagen fra 5. Trinn på Kattem skole viste frem fjernkontrollen de hadde laget.
Jette Helena Giske Johansen og Christine Hofstad Hagen med roboten som kan hjelpe deg med alt.
Vitensenteret fikk celebert besøk av kronprinsparet under Starmus-festivalen.