Mystikk og overtro

Det vi ikke helt forstår, forklarer vi som noe overnaturlig.

Vi mennesker er mestere i å kjenne igjen mønstre i det vi oppfatter rundt oss og registrerer enorme mengder data hver dag. Hjernen kobler sammen og sorterer disse inntrykkene slik at vi kan begripe verden omkring oss. I all tid har vi prøvd å forklare det vi ikke forstår, og det er ingen ting vi opplever som mer urovekkende enn ikke å kunne finne et svar. I århundrer har det overnaturlige forklart det uforklarlige, men nå overtar vitenskapen denne rollen for fler og fler. Jeg beklager å skuffe det, men hvis du mener at du har sett et spøkelse, da har du sannsynligvis vært overtrøtt. Sikker på at du har hørt stemmer i et musikkspor avspilt baklengs? Det er nok heller hjernen din som desperat leter etter mønstre. Tilsynelatende overnaturlige og mystiske fenomener har vanligvis en vitenskapelig forklaring.

lyset i tunnelen 
nær døden opplevelser
Nær-døden-opplevelser med det berømte lyset i enden av tunnelen skyldes blodtilførsel til bakre del av øyet.

Søvnparalyse

Å våkne med en følelse av ikke å kunne røre armer og bein kalles søvnparalyse. Det kan være en skremmende opplevelse, men søvnparalyse er viktig for å holde deg trygg om natten. Når vi drømmer under REM-søvn (Rapid Eye Movement), kjører hjernen gjennom livaktige simulasjoner, og forsøker å sende signaler til musklene våre. Men to signalstoffer, gamma-aminosmorsyre (GABA) og glucin, hindrer disse signalene i å nå de bevegelsesrelaterte nevronene. Dette avholder oss fra å leve ut drømmene og skade oss selv og andre, men noen ganger kan systemet klikke.

Den skremmende opplevelsen av søvnparalyse inntreffer når hjernen er på vei inn i denne drømmeliknende tilstanden mens vi fremdeles er våkne. Det skjer sjelden, men det inntreffer oftere hvis har skapt kluss i døgnrytmen enten vi er overtrøtte, har jetlag eller jobber skift.

søvnparalyse
drømmer
REM-søvn
søvn
Hjernen slutter å sende signaler til musklene når vi drømmer.